субота, 6 лютого 2016 р.

Методичні рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу з української мови та літератури

Учителі української мови та літератури мають внести корективи до календарно-тематичного планування (кожен учитель самостійно вибирає спосіб, який допоможе йому виконати навчальні програми цих предметів).
Можуть застосовуватися різні способи ущільнення навчального матеріалу:


  • об’єднання споріднених тем;
  • зменшення кількості годин на вивчення певних тем;
  • використання міжпредметних зв’язків,
  • інтеграція вивчення окремих тем з української мови та української літератури;
  • використання інтерактивних технологій і методик, зокрема проектної діяльності;
  • організація самоосвітньої діяльність школярів, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу тощо.

Звертаємо особливу увагу на те, що весь програмовий навчальний матеріал має бути відображений у класному журналі.
Рекомендації щодо ущільнення, подані нижче, є орієнтовними.

Українська мова
Українська література


5 клас

1. Об’єднати теми для вивчення на одному уроці:
1. Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем:

Р. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»
Вимова приголосних звуків.  Уподібнення приголосних звуків. + Спрощення у групах приголосних.
Чергування [о],[е] з [і] + Чергування [е][о] після[ж],[ч], [ш]  -
Правила вживання знака м’якшення. Фонетична транскрипція  (повторення). + Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом (після вивчення теми провести тренувальні вправи).
на 1 год
Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях та приказках. Краса і мудрість цього жанру


Олександр Олесь (Кандиба). «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий» (із кн. «Княжа Україна»).


(одну з оповідей можна взяти для проведення аудіювання на уроці мови)

Р. «Лексикологія»
Групи слів за значенням. Синоніми. Синонімічний ряд. Словник синонімів. + Антоніми. Словник антонімів.
Омоніми. + Пароніми (практично). Словник паронімів.

Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла».

Максим Рильський. «Дощ»,  «Осінь-маляр із палітрою пишною…».

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі».


Р. «Будова слова. Орфографія»
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей). Закінчення і основа слова. Форми слова. Незмінні й змінні слова.     +    Корінь, префікс і суфікс.

РМ Робота над помилками, допущеними у творах-роздумах. + Відгук про висловлювання товариша (усно).
УРОК-ПІДСУМОК Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення

2. Зменшити кількість уроків тренувальних вправ з окремих тем (на розсуд учителя).

3. Зменшити кількість годин на повторення й узагальнення в кінці рокуУкраїнська мова
Українська література

6 клас

1. Об’єднати теми для вивчення на одному уроці:
1. Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем:
 «Іменник»
Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. + Правопис іменників. Букви а(-я), -у(-ю)в закінченнях іменників ІІ відміни.

на 1 год

Ірина Жиленко. «Жар-Птиця»«Підкова»«Гном у буфеті».

Емма Андієвська. «Казка про яян». 
 «Говорюща риба». 

Ярослав Стельмах.  «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера».

Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки».

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку №9». 


 «Прикметник»
Узагальнення і систематизація знань про прикметник + РМ   Контроль аудіювання.

 «Числівник»
Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. + Кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові числівники. + Прості, складні  і складені. Роздільне написання складених числівників.


2. Зменшити кількість уроків тренувальних вправ з окремих тем (на розсуд учителя).

3. Зменшити кількість годин на вивчення кожної частини мови, на повторення й узагальнення в кінці рокуУкраїнська мова
Українська література

7 клас

1. Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем:
«Дієприслівник», «Прислівник», «Службові частини мови»

1. Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем:

на 1 год
Поезія Ліии Костенко.

Поезія Василя Симоненка.

Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських».

Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові»)
або
Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день».

Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили».

Поезія Андрія Малишка.

2.  Зменшити кількість уроків тренувальних вправ з окремих тем (на розсуд учителя).

3. Уроки розвитку мовлення, де аналізуються помилки, допущені учнями в письмових переказах і творах, під’єднати до інших тем уроків.

Українська мова
Українська література
8 клас

1.  Зменшити кількість уроків тренувальних вправ з окремих тем (на розсуд учителя).

2. Зменшити кількість годин на повторення й узагальнення в кінці року
Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем:
на 1 год

Поезія Володимира  Підпалого.
Поезія Івана Малковича.
Володимир Самійленко. «На печі»,«Патріоти».
на 2 год
Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч»
Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною».

Українська мова
Українська література
9 клас
Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем:                        на 2 год

 «Безсполучникове складне речення», 
«Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності»

на 1 год

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового  зв’язку

Повторення  і систематизація вивченого
Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем:
на 3 год

Творчість Т.Шевченка

на 1 год

Михайло Гоголь «Вечір проти Івана Купала».
Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».
Марко Вовчок. «Інститутка»

Українська мова
Українська література
10 клас
Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі:  Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011. 

1. Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем (на розсуд учителя).
2. Об’єднати уроки розвитку мовлення:
РМ Робота над помилками, допущеними у контрольних переказах. + РМ Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації з використанням синонімії та антонімії фразеологізмів.
3. Вивчити на одному році тему «РМ Ділові папери Звіт про виконану роботу. Субсидія, приватизаційний сертифікат, ваучер, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення)».  


Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем:
на 1 год

Михайло Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків».

Ольга Кобилянська. «Земля».

Творчість Володимира Винниченка.

Олександр ОлесьПоезія.

на 2 год

Творчість Лесі Українки.


Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011. 

Зменшити кількість годин на вивчення окремих тем (на розсуд учителя).
11 клас

З метою якісної підготовки учнів 11-х класів до ЗНО-2016 до 01 травня 2016 року необхідно опрацювати з учнями той зміст мовно-літературного матеріалу, який внесений до програми зовнішнього оцінювання з української мови та літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОНУ від 01.10.2014 №1121 (нагадуємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.10.2015 №1/11-15239 у 2016 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься за програмами ЗНО 2015 року).
Учитель може застосовувати різні способи ущільнення навчального матеріалу, але має пам’ятати наступне:
    1. При скороченні годин на вивчення окремих тем чи  використання самостійного вивчення учнями навчального матеріалу врахувати  пріоритетні теми відповідно до програми ЗНО.
    2. До 01 травня 2016 року в 11-х класах на уроках української мови та літератури вичитати ті теми, які внесені до програми ЗНО-2016.
3. На травень 2016 року винести теми, які не включені до програми ЗНО-2016.
.
Рекомендуємо скористатися наступними матеріалами.
На уроці української літератури можна прочитати учням новелу «Залізний острів» Олеся Гончара як текстовий матеріал для аудіювання. Зарахувати результати аудіювання як за роботу на уроці літератури, так і за вид мовленнєвої діяльності на уроці мови (у класному журналі на предметній сторінці «Українська література» зробити також відповідний запис).
Цей твір можна використати на уроці української мови при проведенні контрольного письмового стислого переказу тексту художнього  стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до героїв, їхніх вчинків).
Провести позакласний захід (засідання літературної світлиці, літературний вечір тощо) на тему «Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» (Ліна Костенко), на якому учні захистили б міні-проекти за творчістю Дмитро Павличка, Миколи Вінграновського та Ліни Костенко і прочитали їх поезії «Два кольори», «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…»,  «Недумано, негадано…».
Творчість цих поетів може бути розглянута на уроці української мови (урок розвитку мовлення) на тему «Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової,  науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення».


Українська література
Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Рівень стандарту.Академічний рівень /Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

1. Вивчити до травня тему «Сучасна українська література» (2 год).
2. Винести на самостійне опрацювання:
·      Дмитро Павличко. «Два кольори».
·      Микола Вінграновський. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...».
·      Ліна Костенко. «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…».
·      Олесь Гончар. Новела «Залізний острів».
3. Протягом травня вивчити теми, які не внесені до програми ЗНО-2016.
4. У травні провести:
·     урок позакласного читання;
·     урок усного розвитку мовлення за романом-баладою В.Шевчука «Дім на горі».
Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень /Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

1. Вивчити до травня тему «Сучасна українська література» (2 год)
2. Винести на самостійне опрацювання:
·     «Щоденник» О.Довженка;
·     Інтимна та пейзажна лірика Ліни Костенко;
·     Творчість Івана Драча, крім «Балади про Соняшник»;
·     Окремі поетичні твори Дмитра Павличка, Василя Стуса.
3. Уроки позакласного читання (2 год) провести у травні.
4. Протягом травня вивчити теми, які не внесені до програми ЗНО-2016

Українська мова
Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту/Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011.

На травень залишити:
·                    Контрольний твір-нарис про людину – видатного представника певної професії (відповідно до профілю класу винахідника, ученого, дослідника, конструктора).
·                    Бібліографія. Реферат (письмово).
·                    План усного виступу на суспільно-політичну тему (письмово). Виступ публіцистичного характеру під час  дискусії, полеміки.
Контрольний диктантУкраїнська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень /Укладачі: Л.І.Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2011.


1. Об’єднати теми за вибором учителя.
2. На травень залишити уроки розвитку мовлення, окремі види контролю.
Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям.Академічний рівень /Укладачі: Г.Т.Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2011.
1. Об’єднати вивчення тем:
1.1. Культура мовлення. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами          ТА
Культура мовлення. Синоніміка складних безсполучникових  та складносурядних , складнопідрядних.
1.2. Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості. Культура мовлення. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові  ТА
Пунктограми при прямій мові та діалозі.
2. Окремі теми з розділу «Узагальнення й систематизація  найважливіших відомостей з української мови» вичитати до травня, об’єднавши теми «Лексикологія і фразеологія.ТА Морфологічна будова слова»; «Частини мови»; «Слово, словосполучення. Просте речення. Члени речення. Розділові знаки у простому реченні. ТА Складне речення. Розділові знаки у складному реченні». Після їхвивчення написати контрольну роботу за зразком ЗНО. Вивчити також тему «Текст, його будова».
3. У травні провести уроки розвитку мовлення (окремі уроки можна об’єднати):
·                 Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової,  науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.
·                 Бібліографія.
·                 Ділові папери. Офіційний лист. Протокол (складний). Витяг з          протоколу.
·                 Види запису почутого: докладний запис, конспект, тези,  докладний і короткий плани.
·                 Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової,  науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією (усно).
4. Вивчення розділу «Узагальнення й систематизація  найважливіших відомостей з української мови»  продовжити у травні (вивчити тему «Написання слів з найуживанішими орфограмами» і написати контрольний диктант).
Немає коментарів:

Дописати коментар

Дякую, що завітали на мій блог