понеділок, 24 березня 2014 р.

Обласний конкурс на кращий конспект уроку з української літератури

На відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря, на виконання Заходів Департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації та з метою покращення якості та ефективності навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності вчителів, виявлення їх творчих здібностей та кращих методичних розробок з вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка, популяризації передового педагогічного досвіду серед учителів області, Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти провів обласний конкурс на кращий конспект уроку з української літератури «Вивчення творчості Тараса Григоровича
Шевченка в 9 класі» у загальноосвітніх закладах області.
Ось за такими критеріями всі члени журі з 24 по 26 березня оцінювали кожен конспект уроку (кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість балів).

з/п
Критерії  оцінювання
Норма  оцінювання
 (від 1до 10 балів)
1.


Чітка постанова  мети  і завдань уроку. Тип уроку, методи і прийоми, обладнання, література.


2.
Забезпечення мотивації (створення проблемної ситуації, з’ясування необхідності набутих умінь під час виконання завдань на уроці для подальшого навчання, активізація опорних знань і умінь учнів)

3.
Представлення і очікування навчальних результатів

4.
Оригінальність та інноваційність  рішення завдань  уроку

5.
Міжпредметні зв'язки на уроці

6.
Використання різноманітних форм і методів роботи на уроці

7.
 Презентація необхідної для учнів інформації

8.
 Забезпечення виконання системи завдань, спрямованих на формування літературної компетентності: емоційно-ціннісної, літературознавчої, загальнокультурної, компаративної

9.
 Оцінювання результатів уроку, підбиття його підсумків, коригування набутих умінь і навичок, визначення нових тем (проблем) для їх розв’язання, складання плану подальшої роботи

10.
Естетичне оформлення,  дизайн

11.
Додаткові  матеріали

Максимальна  кількість  балів – 110 

Ми відзначили, що, подаючи матеріали на конкурс, вчителі ставили перед собою такі завдання: вивчення та популяризація творчої спадщини Т. Шевченка та його ідей серед учнів; стимулювання творчої ініціативи вчителів під час вивчення життєвого та творчого шляху Т. Шевченка з використанням інноваційних педагогічних технологій; формування духовної, світоглядної позиції школярів, виховання принципів громадянської відповідальності.

Вітаємо всіх переможців Кокурсу та бажаємо нових досягнень та перемог!


Немає коментарів:

Дописати коментар

Дякую, що завітали на мій блог